تبلیغات
پایگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام پایگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام
 • السلام علیک یا قمر بنی هاشم

 • السلام علیک یا ابالفضل العباس

 • السلام علیک یا ابالفضل العباس

 • السلام علیک یا ابالفضل العباس

 • السلام علیک یا ابالفضل العباس

 • السلام علیک یا قمر بنی هاشم

 • السلام علیک یا قمر بنی هاشم

 • السلام علیک یا قمر بنی هاشم

 • السلام علیک یا قمر بنی هاشم

 • السلام علیک یا قمر بنی هاشم

 • السلام علیک یا قمر بنی هاشم

 • السلام علیک یا قمر بنی هاشم

 • السلام علیک یا قمر بنی هاشم

مداحی های آذری

مداحی های آذری

 

1. سلیم موذن زاده

ردیف

موضوع

اجرا

حجم

1 در راه شام 1 717.91 KB
2 در راه شام 2 756.58 KB
3 در راه شام 3 2.36 MB
4 در راه شام 4 1.04 MB
5 در راه شام 5 1.97 MB
6 در راه شام 6 1.25 MB
7 در راه شام 7 1.51 MB
8 در راه شام 8 907.91 KB
9 حضرت علی اصغر 1 1.14 MB
10 حضرت علی اصغر 2 1.73 MB
11 حضرت علی اصغر 3 1.83 MB
12 حضرت علی اصغر 4 3.22 MB
13 حضرت علی اصغر 5 1.60 MB
14 حضرت علی اصغر 6 1.52 MB
15 حضرت علی اصغر 7 2.32 MB
16 حضرت علی اصغر 8 1.44 MB
17 حضرت علی اصغر 9 1.78 MB
18 حضرت علی اصغر 10 1.89 MB
19 عاشورا 1 2.61 MB
20 عاشورا 2 1.55 MB
21 عاشورا 3 2.44 MB
22 عاشورا 4 1.86 MB
23 عاشورا 5 1.46 MB
24 عاشورا 6 2.68 MB
25 عاشورا 7 3.38 MB
26 عاشورا 8 3.38 MB
27 عاشورا 9 1.95 MB
28 عاشورا 10 2.24 MB
29 عاشورا 11 1.67 MB
30 عاشورا 12 1.81 MB
31 عاشورا 13 5.61 MB
32 عاشورا 14 519.75 KB
33 حضرت علی اصغر 1 2.24 MB
34 حضرت علی اصغر 2 2.85 MB
35 حضرت علی اصغر 3 1.79 MB
36 حضرت علی اصغر 4 1.77 MB
37 حضرت علی اصغر 5 1.44 MB
38 حضرت علی اصغر 6 2.39 MB
39 حضرت علی اصغر 7 3.00 MB
40 حضرت علی اصغر 8 2.19 MB
41 حضرت قاسم بن الحسن 1 1.99 MB
42 حضرت قاسم بن الحسن 2 - فارسی 1.56 MB
43 حضرت قاسم بن الحسن 3 1.17 MB
44 حضرت قاسم بن الحسن 4 1.98 MB
45 حضرت قاسم بن الحسن 5 2.46 MB
46 حضرت قاسم بن الحسن 6 2.42 MB
47 حضرت قاسم بن الحسن 7 1.72 MB
48 حضرت قاسم بن الحسن 8 2.26 MB
49 حضرت قاسم بن الحسن 9 2.86 MB
50 حضرت زینب 1 - فارسی 2.54 MB
51 حضرت زینب 2 2.50 MB
52 حضرت زینب 3 2.33 MB
53 حضرت زینب 4 3.36 MB
54 حضرت زینب 5 1.18 MB
55 حضرت زینب 6 2.32 MB
56 حضرت زینب 7 4.17 MB
57 حضرت زینب 8 3.03 MB
58 حضرت زینب 9 2.35 MB
59 حضرت زینب 10 1.34 MB
60 وداع 1 - فارسی 1.19 MB
61 وداع 2 - فارسی 493.32 KB
62 وداع 3 2.29 MB
63 وداع 4 1,009.14 KB
64 وداع 5 924.75 KB
65 وداع 6 1.07 MB
66 وداع 7 1.10 MB
67 وداع 8 792.50 KB
68 حضرت علی اکبر 1 - عربی 954.03 KB
69 حضرت علی اکبر 2 - فارسی 1.11 MB
70 حضرت علی اکبر 3 1.25 MB
71 حضرت علی اکبر 4 915.05 KB
72 حضرت علی اکبر 5 631.99 KB
73 حضرت علی اکبر 6 1.26 MB
74 حضرت علی اکبر 7 1.03 MB
75 حضرت علی اکبر 8 308.42 KB
76 حضرت علی اکبر 9 1.54 MB
77 حضرت علی اکبر 10 2.36 MB
78 حضرت عباس 1 4.03 MB
79 حضرت عباس 2 1.38 MB
80 حضرت عباس 3 1.49 MB
81 حضرت عباس 4 2.06 MB
82 حضرت عباس 5 639.95 KB
83 حضرت عباس 6 748.93 KB
84 حضرت عباس 7 1.12 MB
85 حضرت عباس 8 689.75 KB
86 حضرت رقیه 1 379.85 KB
87 حضرت رقیه 2 1.22 MB
88 حضرت رقیه 3 1.41 MB
89 حضرت رقیه 4 677.20 KB
90 حضرت رقیه 5 2.12 MB
91 حضرت رقیه 6 2.24 MB
92 حضرت رقیه 7 542.50 KB
93 حضرت رقیه 8 1.72 MB
94 گلچین سینه زنی های قدیمی 1 1.87 MB
95 گلچین سینه زنی های قدیمی 2 963.42 KB
96 گلچین سینه زنی های قدیمی 3 979.95 KB
97 گلچین سینه زنی های قدیمی 4 977.50 KB
98 گلچین سینه زنی های قدیمی 5 1.42 MB
99 گلچین سینه زنی های قدیمی 6 772.20 KB
100 گلچین سینه زنی های قدیمی 7 2.17 MB

ادامه مطلب..برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

101گلچین سینه زنی های قدیمی 8 591.69 KB
102گلچین سینه زنی های قدیمی 9 3.20 MB
103گلچین سینه زنی های قدیمی 10 620.67 KB
104گلچین سینه زنی های قدیمی 11 1.59 MB
105گلچین سینه زنی های قدیمی 12 841.28 KB
106گلچین سینه زنی های قدیمی 13 1.66 MB
107گلچین سینه زنی های قدیمی 14 1.20 MB
108گلچین سینه زنی های قدیمی 15 1.58 MB
109گلچین سینه زنی های قدیمی 16 1.73 MB
110گلچین سینه زنی های قدیمی 17 1.83 MB
111گلچین سینه زنی های قدیمی 18 2.15 MB
112گلچین سینه زنی های قدیمی 19 1.20 MB
113گلچین سینه زنی های قدیمی 20 2.55 MB
114گلچین سینه زنی های قدیمی 21 1.65 MB
115گلچین سینه زنی های قدیمی 22 542.81 KB
116گلچین سینه زنی های قدیمی 23 1.83 MB
117گلچین سینه زنی های قدیمی 24 1.89 MB
118گلچین سینه زنی های قدیمی 25 1.13 MB
119گلچین سینه زنی های قدیمی 26 2.37 MB
120گلچین سینه زنی های قدیمی 27 1.13 MB
121گلچین سینه زنی های قدیمی 28 3.03 MB
122گلچین سینه زنی های قدیمی 29 1.40 MB
123گلچین سینه زنی های قدیمی 30 2.14 MB
124گلچین سینه زنی های قدیمی 31 1.42 MB
125گلچین سینه زنی های قدیمی 32 1.83 MB
126گلچین سینه زنی های قدیمی 33 2.43 MB
127گلچین سینه زنی های قدیمی 34 1.41 MB
128گلچین سینه زنی های قدیمی 35 1.27 MB
129گلچین سینه زنی های قدیمی 36 1.10 MB
130گلچین سینه زنی های قدیمی 37 903.63 KB
131گلچین سینه زنی های قدیمی 38 1.01 MB
132گلچین سینه زنی های قدیمی 39 1,023.42 KB
133گلچین سینه زنی های قدیمی 40 1.10 MB
134گلچین سینه زنی های قدیمی 41 2.42 MB
135گلچین سینه زنی های قدیمی 42 2.14 MB
136گلچین سینه زنی های قدیمی 43 2.49 MB
137گلچین سینه زنی های قدیمی 44 1.74 MB
138گلچین سینه زنی های قدیمی 45 5.77 MB
139گلچین سینه زنی های قدیمی 46 4.85 MB
140گلچین سینه زنی های قدیمی 47 3.04 MB
141گلچین سینه زنی های قدیمی 48 1.63 MB
142گلچین سینه زنی های قدیمی 49 3.32 MB
143گلچین سینه زنی های قدیمی 50 1.69 MB
طبقه بندی: گالری صوتی و تصویری، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام،
 جمعه 9 آبان 1393  01:32 ب.ظ    رحمان نجفی™